Pl:Main Page

From Princed Wiki
Jump to: navigation, search
IMPORTANT: Remember that this is not Wikipedia or a similar general wiki. There is no need to create a page about, for example, "Graphics", because we can simply link to Wikipedia's Graphics page.

Wst??�??p

Witamy w wielkiej wikipedii po??�??wi??�??conej grze Prince Of Persia

Naszym celem jest przechowywanie wszystkich informacji o grze w??�??a??�??nie tutaj.

Adres zostanie szybko zmieniony na wiki.princed.org. Na razie jest to

wersja alpha encyklopedii wiki. B??�??dziemy wdzi??�??czni za dodawanie do niej

nowych rzeczy.

Szata graficzna strony zostanie szysbko zmieniona.

Przyczyn??�?? wolnego dzia??�??ania strony jest to i??�? m??�?j serwer jest wyposa??�?ony w

procesor Pentium 233. Planuj??�?? w ci??�??gu kilku tygodni zakupi??�?? komputer 64

bitowy kt??�?ry zamieni aktualny.

Do zrobienia

Todo list

Strona zacznie by??�?? reklamowana gdy tylko b??�??dziemy ju??�? mieli kilkana??�??cie

artyku??�????�?w. Nie chemy bowiem pokazywa??�?? go??�??ciom strony na kt??�?rej nic nie ma i

nigdy ju??�? do niej nie powr??�?c??�??.

Wi??�??c prosz??�?? ju??�? zacz??�????�?? pisa??�?? nowe strony ;)

Linki Fan Sites Official sites Related Sites

Gry Prince of Persia 1, 4D Prince of Persia, Prince of Persia 2, Prince of Persia 3d, Prince of Persia sot, S??�?? jeszcze jakie??�???

Przydatne materia??�??y Editing DAT files, DAT file format, princed project, modding...

Projekty FreePrince, PR, PV3, POPRecog, RoomShaker, POP Tools...

Information database pop1 releases, download...

Dodaj wi??�??cej...

Jak dodawa??�??

U??�?ytkownicy

??�?eby edytowa??�?? artyku??�??y nie trzeba si??�?? rejestrowa??�??, jednak chcia??�??bym aby??�?? si??�??

zarejestrowa??�?? pod jakim??�?? nickiem i stworzy??�?? artyku??�?? o sobie. Niekt??�?rzy

zarejestrowani u??�?ytkownicy mog??�?? sta??�?? si??�?? administratorami.

Opcje j??�??zykowe

J??�??zyk strony mo??�?e by??�?? konfigrowany w Twoich preferencjach. Artyku??�??y w innych

j??�??zykach mog??�?? by??�?? stworzone w innych j??�??zykach ni??�? angielski.

Przyk??�??ad: Strona g??�????�?wna w j??�??zyku polskim pl:Main Page.

Dodatkowa pomoc

Prosz??�?? zobaczy??�?? [https://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_i18n artyku??�?? o

dostosywaniu interfesju] i [https://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide Przewodnik

uzytkownika] dla pomocy w u??�?ytkowaniu i konfiguracji.